Finansiera produktutveckling

Hur gör man då för att finansiera utvecklingen av nya [...]