Finansiera produktutveckling

Produktuveckling via ett lån förföretagHur gör man då för att finansiera utvecklingen av nya produkter? Är det vettigt att ta ett företagslån för att komma vidare?

Låna pengar för att utveckla en produkt

Att utveckla nya produkter eller vidareutveckla redan befintliga produkter och enheter kan bli mycket kostsamt och även om bolaget har god ekonomi så kan man behöva finansiell hjälp för att komma vidare med utvecklingsarbetet. Det kan också vara såa tt tiden är en mycket viktig faktor, så genom att t.ex. låna 200 000 kronor kan man få hjälp att snabba upp hela processen. Olika produkter kräver örstås olika lösningar och kapitalbehovet kan variera. Men det viktiga är att noga utvärdera kaptialbehovet och titta på för och nackdelar. Ett allternativ kan ju t.ex. vara att låta någon gå in som aktiv investerare och ge bort delar av bolagets ägande till en extern part. Det är dock inte alltid man vill det, eller kan det av olika orsaker. Då kan ett företagslån vara en bra lösning som snabbt tillför väl behövligt kapital till verksamheten och den kan på detta sättet utvecklas och växa utana tt spä ut ägandet i bolaget.

Produktutvecklingen ökar värdet på bolaget

En annan intressant faktor är att produktutvecklingen i sig kan öka bolagets värde och då är det kanske inte så smart att plocka in en extern part. Ta som exempel ett bolag som har ett mycket stort kapitalbehov för att göra en internationell expansion men som också sitter på en mycket intressant produkt förutsatt att den utvecklas på ett visst sätt. Då kan man ta ett lån på t.ex. 500000 kronor, utveckla produkten och sedan vända sig till externa investorer, då är produkten färdigutvecklad och bolaget har et större värde. Det innebär i sin tur att utspädningseffekten av ägandet i bolaget blir mindre. Bolagets ägare behöver inte ge bort lika stor del av sin verksamhet för att få in det kapital som behövs för att lyckas med den internationella expansionen.

Att starta upp ett nytt företag

När du vill starta upp en ny verksamhet är det viktigt att ha alla delar på plats, finansiering, registreringar och liknande. Behöver du ta ett lån för att komma igång? och vad är det mer som behöves för att det skall gå smidigt och enkelt?
Att starta företag
Förutom att registrera bolaget hos bolagsverket så är det viktigt att du tar reda på vad som gäller utifrån ett skatteperspektiv, avgiftsperspektiv och liknande. Det är en hel del admin som skall funka och det kanske inte alltid känns optimalt att behöva lägga tid och resurser på annat än det som faktiskt betyder något.

Så, är det allt? Nej, du måste naturligtvis ha en affärsplan, vad skall ditt företag göra? Vad skall det tjäna pengar på, vilken är din marknad, hur ser demografin ut på dina kunder. Kommer du att jobba mot företag (B2B) elelr mot konsumetner (B2C) beroende på dina svar kommer du att ställas inför helt skilda utmaningar utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Affärsplanen är ett strategiskt dokument som talar om för dig (och dina medarbetare samt samarbetspartners) exakt vad du kommer att erbjuda för tjänster, på vilket sätt du makrnadsför dem samt vilken tid målgrupp är. En viktig del i affärsplanen är SWOT-analysen som beskriver risker och möjligheter med din affärsidé. Om du inte gör din läxa ordentligt vad det gäller de bitarna så kan det försvåra ditt framtida utvecklande av bolaget och dess produkter.

När i tiden bör jag starta företaget

Det kan du göra när som helst, men om du t.ex. har en produkt som är säsongsbetonad så bör du ligga ca 6 månader före din säsong så att du hinner planera och lägga upp adekvata marknadsstrategier. Det är på det sättet du har ett försprång framför dina konkurrenter och du skall ta varje chans till att avancera före dem. Du vill alltid ligga steget före konkurrenterna och du vill alltid vara den som leder utvecklingen inom ditt marknadssegment. Det är så du tar ledningen och blir störst på din marknad, om du har ett ordentligt försprång så har du också en reel möjlighet att verkligen lyckas!

Vilken bolagsform är bäst för ditt företag?

Har du haft din egen verksamhet ett tag och är redo att ta nästa steg? För att öka omsättningen och få mer pengar i egen ficka kan det vara smart att regelbundet se över din bolagsform. Vad är egentligen skillnaden på enskild firma och aktiebolag? Vilken bolagsform tjänar man mest pengar på och hur ändrar man egentligen sin bolagsform?

 

Att marknaden är rörlig vet alla som har en egen verksamhet av något slag. Pengakurserna växlar lika oförutsägbart som vädret och de ekonomiska oraklen ägnar sig mer åt gissningar än reell fakta. På TV och i annan media kan vi följa Dow Jones och Nasdaq:s rörelser utan att kunna påverka svängningarna åt något håll. I och med att premisserna från början är något godtyckliga är det inte konstigt att en driven privatperson ser sig själv ägna mer tid åt förvirrande frågor än glada utrop. Hur landar man egentligen en bra affär och hur får du ditt företag att växa?

 

Det finns flera olika typer av bolagsformer. Den vanligaste inkörsporten för egna företagare är att starta så kallad “enskild firma”, vilket innebär att du får F-skattesedel och kan fakturera för de tjänster eller varor du levererar. Det kostar ingenting att starta en egen enskild firma, dock tar du på dig mer ansvar eftersom du nu måste betala dina sociala avgifter själv. Sjukförsäkring och ålderspension räknas skattemässigt in som en kostnad i din firma, vilket är särskilt viktigt att tänka på när du deklarerar en gång per år. Beroende på vilken bransch du arbetar i ser avkastningen olika ut. Flera kreativa yrken som journalist och fotograf har under senare år känt av ett hårdare arbetsklimat eftersom kunderna är mättade – allt material finns redan på internet. Att ha enskild firma kräver inte särskilt mycket underhåll förrän du kommer upp i högre omsättning, varpå det kan vara ett klokt drag att istället starta ett aktiebolag.

 

“Den som vågar vinner” lyder ett gammalt latinskt ordspråk som har bäring än idag. Behöver du mer kapital in i din verksamhet? Har du högtflygande visioner som inte har fått tillräckligt med luft under vingarna? Ge dig själv och din verksamhet en trampolin in i branschen genom att våga satsa mer pengar, för att på så sätt vinna mer pengar. Den som startar aktiebolag måste investera pengar eller egendom i bolaget, vilket kallas för aktiekapital. Summan måste uppgå i minst 50 000 kronor och kan vara i form av reda pengar, en viss procentsats av en fastighet du äger eller annan egendom som når minimivärdet eller över. Om du inte sitter inne på dessa tillgångar finns ett flertal förmånliga företagslån som i regel är lönsamma direkt, inte minst eftersom räntorna är så låga. När du väljer att satsa ordentligt på ditt nya aktiebolag gäller det att ha koll på siffrorna och alla papper eftersom administrationen är något mer omfattande än vid enskild firma.

 

Läs all information om att ändra bolagsform på Skatteverkets hemsida, där du även kan få personlig hjälp. Hur man landar en bra affär? Man breder ut vingarna och vågar.