Starta eget med riskkapital

Många som ska starta eget behöver också hjälp med finansieringen. Det finns flera sätt att försöka lösa det på, företagslån är ett, men man kan också erbjuda ett riskkapitalbolag eller en affärsängel ett delägande i företaget i utbyte mot ett krav på en investering. Ett riskkapital är en form av finansiering där den som investerar i företaget vanligtvis får aktier i utbyte för investeringen. Den person eller det bolag som investerar med den här typen av kapital, tar en större risk än exempelvis en bank; därav benämningen riskkapital. Investeraren satsar för att personen ser en potential i företaget och förväntar sig en hög tillväxt samt goda vinstmöjligheter genom de aktier som personen äger i företaget. Till riskkapitalinvesteringens karaktär hör att hela eller delar av investeringen kan gå förlorad om inte utvecklingen i företaget går som planerat. Riskkapital brukar normalt sett skjutas till i aktiebolag eftersom det är den företagsform där man kan handla i aktier och det är det enklaste sättet för riskkapitalisten att tillgodogöra sig en vinst. 

riskkapital
Inom riskkapitalism finns stora tillgångar, men innebär oftast också någon form av utbyte för borgenären (den som lånat ut kapital).

Riskkapital passar för projekt med större risk där även tillväxtmöjligheterna är höga. Den som investerar engagerar sig vanligtvis även i verksamheten, till exempel genom en plats i styrelsen. Investeringen är ofta tidsbegränsad och gäller i regel för ett tidsintervall på tre till fem år. Efter det säljer personen som har investerat i företaget av sitt aktieinnehav och tar ut vinsten. Har man ett handelsbolag eller kommanditbolag ska man dock inte ge upp idén om riskkapital för det, eftersom det mycket väl kan finnas investerare som vill gå in i bolagsformen om affärsidén är tillräckligt intressant och livskraftig. En investerare kan gå in i olika skeden av företagsutvecklingen, men ofta är det vid en uppstart och när företaget precis kommit igång. Ju tidigare en investerare kan gå in, desto större vinst kan företaget och investeraren göra. En annan period när det är lägligt för en riskkapitalist att gå in med finansiering, är när ett företag expanderar och behöver mer kapital för att växa.

Men vem är då egentligen riskkapitalisten? Generellt kan man säga att det finns två huvudsakliga typer av riskkapitalister. Det ena är riskkapitalbolaget. Det finns bolag av det här slaget som specialiserar sig inom vissa nischer, som teknik av olika slag, eller inom en viss sektor inom vård och omsorg. Den andra typen av riskkapitalist brukar man kalla för affärsänglar. Det är privatpersoner som använder sina privata tillgångar för att göra investeringar i nya och snabbväxande företag. I Sverige har vi ett statligt riskkapitalbolag som heter Almi och där kan alla som har en affärsidé presentera sitt företag med möjlighet att få finansiering. Om du vill hitta investerare med riskkapital till ditt företag är det en bra ide att vara väl förberedd innan idén ska presenteras. Det gäller att ha en skalbar affärsidé, en bra affärsplan och förutsättningar för att bolaget ska kunna konkurrera med företag som redan är etablerade inom branschen. En riskkapitalist letar alltid efter företag där drivna entreprenörer står bakom företaget.