Starta eget med mikrolån

Om du har en företagsidé men begränsat med kapital kan ett så kallat mikrolån vara en bra lösning. Mikrofinansieringen fyller det behov som uppstår när traditionella banker inte vill, eller kan, agera. Förfarandet lämpar sig väl för mindre företag i uppstartsfasen eller så kallade mikroföretag. Många förknippar mikrofinans med lån som syftar till att stimulera småföretag och tillväxt i tredje världen. Tack vare Grameen bank och Nobelpristagaren Mohammad Yunnus har mikrokrediter kommit att kommersialiseras och uppmärksammas som ett bra verktyg för att bekämpa fattigdom. Idag används mikrokrediter ofta som en bredare term, men lånetypen kännetecknas dock fortfarande av att den passar dig som behöver en mindre summa pengar utan säkerhet. I Sverige har mikrolån främst kommit att förknippas med det statliga bolaget Almi, som bildades 1994 för att främja företagandet i landet. 

Mikrolån
Mikrolån är ofta mindre summor.

Grundtanken bakom Almis lån är att det ska ge nystartade företag rörelsekapital och möjligheter till investeringar. Mikrolånet kan täcka upp till 100 % av låntagarens kapitalbehov och det kan således finansiera antingen hela, eller delar, av dina uppstartskostnader. Kreditbedömningen baseras på huruvida låntagaren har en affärsidé med möjligheter. För att ta del av Almis mikrolån krävs en personlig borgen på 10 % av det lånade beloppet, och när du vänder dig till aktören kan du låna upp till 200 000 kronor. Det statliga bolagets möjligheter att hjälpa nyetablerade företag möjliggörs genom en garanti som tagits fram genom EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI). Tack vare garantin kan man erbjuda amorteringsfrihet under ett år och en återbetalningstid på upp till 72 månader. Andra fördelar med den här typen av lån är att de även har en fördelaktig ränta och att du som företagare kan låna utan säkerhet. Det finns en rad saker att tänka på när du ska ta ett lån för att starta eget. Oavsett om du lånar pengar hos Almi eller en annan aktör är det viktigt att vara ordentligt påläst om villkoren för lånet. Du behöver även ha en detaljerad affärsplan som visar hur ditt företag kan bli vinstdrivande. Fördelen med att ta in kapital från en långivare som är van att hjälpa nyföretagare är att du ofta kan få rådgivning i samband med lånet.

För inte allt för länge sedan var det endast bankerna som kund erbjuda småföretagare likvida medel. Idag finns det flera olika lån- och kredittjänster som kan täcka de mindre företagens behov vid uppstart. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mikrofinansiering anses vara ett användbart verktyg som hjälper till att täcka kapitalbehovet när grupper som statistiskt sätt har svårare att få lån ska starta företag. Studier visar att kvinnor, utlandsfödda och personer utan tillgångar har svårare att få lån via de traditionella bankerna. Mikrolånen är erbjuder dock inga genvägar när det gäller planering och noggrannhet. Precis som när du ska ta andra lån utgörs alltid det första steget av en ordentlig analys av din verksamhets kapitalbehov. I låneansökan brukar du behöva fylla i uppgifter som beskriver ditt företag närmare och preciserar hur mycket du vill låna samt hur lånet ska användas.