Starta eget bidrag

Starta eget bidraget är något av en institution i Sverige. Det har funnits i omgångar i flera decennier. Ett stort antal framgångsrika företagare har Starta eget bidraget att tacka för mycket. För många var det en förutsättning för att de skulle kunna komma igång med sitt företagande från första början. Det är arbetsförmedlingen som beviljar starta eget bidrag, rent formellt kallas det idag för stöd vid start av näringsverksamhet men de flesta kallar fortfarande stödet för just starta eget bidraget. Starta eget bidrag kan vara ett sätt att ge dig själv en flygande start på ditt företagande. Det handlar inte om att man får pengar till investeringar utan det här är ett bidrag som motsvarar normalt aktivitetsstöd och som betalas ut månadsvis. Man kan kalla det för en typ av lön du får precis i uppstartsfasen av ditt företagande. Vanligtvis har du rätt till den här ersättningen i sex månader. Med tanke på hur få företag det är som är lönsamma redan direkt när de startas är starta eget bidraget ofta mycket välkommet. Även du som är under 25 år och inte är berättigad till aktivitetsstöd kan få starta eget bidraget men då i form av så kallad utvecklingsersättning. Är du berättigad till aktivitetsstöd får du minst 365 kronor om dagen och som mest 910 kronor om dagen om du har högsta möjliga a-kassa. Utvecklingsstödet för dig som gått ut gymnasiet alternativt fyllt 20 år och som deltar i en folkhögskoleutbildning eller omfattas av ett så kallat utbildningskontrakt ligger på 162 kronor om dagen. Hur mycket pengar du kan få varierar alltså kraftigt. Grundkravet för att du ska en chans att få starta eget bidraget är att du är arbetslös eller riskerar att bli det. Du behöver också vara inskriven hos arbetsförmedlingen. Om du är intresserad av att starta eget och vill ha starta eget bidrag är det första steget att formulera en affärsidé. När du är nöjd med din idé och känner att den verkligen kommer att kunna bära ska du presentera den för din handledare på arbetsförmedlingen. Det är inte handledaren som avgör om du ska bli beviljad bidraget utan konsulter med expertis inom området som bedömer dina förutsättningar. Bidraget består inte enbart av pengar. Du kommer att kunna få rådgivning och möjlighet att gå kurser samt chans att nätverka och träffa likasinnade på informationsträffar. Det är viktigt att ha en bra attityd till dessa aktiviteter och inte se dem som ett nödvändigt ont för att man ska kunna få sina pengar. För att bli framgångsrik som företagare räcker det inte att du fått möjlighet att utveckla din idé med hjälp av bidragspengar – du måste också vara beredd att lära dig många nya saker. Tanken med bidraget är dels att ge individer en chans till långsiktigt hållbar försörjning men de är också en insats som bedöms vara bra för samhället i stort. Om företagsklimatet i Sverige är gynnsamt så genererar det i slutändan skatteintäkter!