Ett av de första (och sötrsta) bolagen inom företagslån är det som tidigare kallades för Kwikspark, nu heter bolaget Ferratum Business och är som namnet visar ett bolag inom ferratumkoncernen där bland annat Ferratum ingår, de är mest kändra för att låna ut pengar via så kallade smslån. De erbjuder numera även banklösningar för privatpersoner vilket ger tillgång till ett paneuropeiskt bankkonto.

Ferratum business & lån företag

Ferratum business erbjuder lån till företag, aktiebolag och bolag samt organisationer. Deras affärsidé är att erbjuda enkla lån som går snabbt att söka så att de slipper det krångel som storbanker innebär. Det är också så att de stora bankerna inte är särskillt intresserade av att låna ut mindre belopp (upp till 500 000 kronor) eftersom kostnanderna för bankerna att hantera ett lån på en halv miljon är lika stora som de för att hantera ett lån på t.ex. 2 miljoner kronor. De ser det helt enkelt som olönsamt att erbjuda lån på mindre belopp. Det är dessutom mycket, mycket svårare att få igenom ett lån för ett lite mindre bolag hos en vanlig bank.

Företagskredit för alla bolag

Ja, precis, Kwikspark erbjuder företagskredit för alla bolag, deras krav är att verksamheten skall ha varit aktiv i minst 2 år vid ansäkningsdatumet. Annars gör de normal kreditgranskning och sedan betalas lånet snabbt ut. Det är inte så svårt att förstå vad som gör företagslån så attraktivt, som entreprenör är det ofta mycket svårt att få ihop kapital till expansion elelr produktutveckling. När tjänsterna i en organisation skall utvecklas krävs en ganska stark kassa. Eftersom det är så dyrt att driva verksamheten samtidigt som man behöver lägga tid och resurser på att utveckla den. Det kommer inte alltid in kapital i samma takt som det förbrukas i ett sådant skede. Därför är ett lån elelr en kredit en smidig lösning. Allternativet kan vara att tvingas ta in externa investerare, nackdelen är att då kommer de med allra största sannolikhet att kräva en del av bolaget.