Företagslån

Om du är företagare och tror på din affärsidé ska du inte vara rädd för att ta ett företagslån. Det är förhållandevis billigt och ofta mycket smidigt att låna pengar för ett företag i Sverige idag och du kan ansöka om företagslån online med låg ränta. Det är dock viktigt att du jämför villkoren mellan olika långivare eftersom de kan variera kraftigt och innebära olika för- och nackdelar för dig och ditt företag.

Har du överblick över marknaden för företagslån?

Ett lån till ett företag är ofta ett unikt avtal som sluts mellan dig och ditt företags kontaktperson på banken. Ränta såväl som avbetalningstid och andra villkor bestäms av faktorer som storleken på beloppet, det allmänna ränteläget i Sverige, långivarens vinstmarginaler, om det är ett lång- eller kortfristigt lån och om du har en god säkerhet eller ingen säkerhet alls. Lånen kan sålunda se väldigt olika ut. Om du vill ha ett riktigt fördelaktigt lån behöver du kanske också kunna visa att du redan har en vass affärsplan och en bra verksamhet i ditt företag. För att kunna få bästa möjliga företagslån måste du jämföra lån för företag mellan olika banker och kreditinstitut. Det finns många aktörer på marknaden som konkurrerar om att få dig som lånekund men att boka möten med flera av dessa aktörer är mycket tidsödande. En välstrukturerad webb-tjänst som låter dig göra jämförelser av olika lån &T finansiering online innebär en stor tidsvinst och ökar dessutom dina möjligheter att få ett riktigt bra företagslån eftersom du kan ta in anbud från många fler långivare än du rimligtvis kan boka möten med.

Vad kostar ett företagslån?

Det är billigt att låna pengar i Sverige idag eftersom räntorna på lån till företag är historiskt låga. De flesta företag med en något så när framgångsrik affärsidé kan behöva ta ett lån så att att de ger bra effekt i förhållande till räntekostnaden.

Detta gäller inte minst vid företagsuppstarter & finansiering då bolagsmännen saknar säkerhet för ett lån men också i situationer där det direkt skulle kunna ge en positiv effekt att t.ex. anställa ny personal eller investera lånet i utrustning som kan öka produktionen. Företagslån kan även användas till att finansiera oförutsedda utgifter, till lokaler eller till att marknadsföra en ny tjänst eller produkt. Ofta är det bra att låna lite mer snarare än för lite i relation till vad man tror sig behöva. Om du märker att du inte kan använda lånet på ett bra sätt betalar du helt enkelt tillbaka. Ett företagslån låter dig sprida investeringskostnaderna över en längre tid så du får en jämnare likviditet i företaget. Glöm inte bort att jämföra lån innan du tecknar avtal med en långivare.

Vad innebär lånet för ett företag?

Ett företagslån är en kreditprodukt som riktar sigg till företag som behöver låna pengar, den är skräddarsydd för att passa som finansieringsmetod för de flesta behöv ett företag har när det handlar om finansiering. Ofta handlar det om att hjälpa till med att täcka tillfälliga kontanttapp, det kan t.ex. handla om att ett företag har investerat i kapitalintensiva maskiner och därför behöver tillfällig finansiell hjälp att täcka kostnaderna i några månader tills bolaget har pengar att driva sig själv igen. Eller så vill man utveckla bolaget och behöver likvida medel för att inhandla en ny maskinpark.

Växande lånemarknad innebär fler valmöjligheter

Olika långivare erbjuder olika villkor & krav på säkerhet beroende på vad ditt ändamål är med att låna pengar och beroende på vad du har för säkerhet och tidsperspektiv för lånet. Därför är det mycket viktigt att jämföra olika lån och välja det företagslån som är bäst för dig at tansöka om i just den situation som du befinner dig i med ditt företag. Det har faktiskt aldrig varit enklare eller billigare att låna pengar än idag och det är tack vare tjänster som låter dig jämföra lånevillkor på ett överskådligt sätt. Det finns också fler aktörer på marknaden idag och det har haft en positiv effekt på räntorna och på möjligheten att få låna pengar även där t.ex. säkerhet saknas.