Finansiera produktutveckling
FinansieringFöretagsinformationnyheter

Finansiera produktutveckling

0

Produktuveckling via ett lån förföretagHur gör man då för att finansiera utvecklingen av nya produkter? Är det vettigt att ta ett företagslån för att komma vidare?

Låna pengar för att utveckla en produkt

Att utveckla nya produkter eller vidareutveckla redan befintliga produkter och enheter kan bli mycket kostsamt och även om bolaget har god ekonomi så kan man behöva finansiell hjälp för att komma vidare med utvecklingsarbetet. Det kan också vara såa tt tiden är en mycket viktig faktor, så genom att t.ex. låna 200 000 kronor kan man få hjälp att snabba upp hela processen. Olika produkter kräver örstås olika lösningar och kapitalbehovet kan variera. Men det viktiga är att noga utvärdera kaptialbehovet och titta på för och nackdelar. Ett allternativ kan ju t.ex. vara att låta någon gå in som aktiv investerare och ge bort delar av bolagets ägande till en extern part. Det är dock inte alltid man vill det, eller kan det av olika orsaker. Då kan ett företagslån vara en bra lösning som snabbt tillför väl behövligt kapital till verksamheten och den kan på detta sättet utvecklas och växa utana tt spä ut ägandet i bolaget.

Produktutvecklingen ökar värdet på bolaget

En annan intressant faktor är att produktutvecklingen i sig kan öka bolagets värde och då är det kanske inte så smart att plocka in en extern part. Ta som exempel ett bolag som har ett mycket stort kapitalbehov för att göra en internationell expansion men som också sitter på en mycket intressant produkt förutsatt att den utvecklas på ett visst sätt. Då kan man ta ett lån på t.ex. 500000 kronor, utveckla produkten och sedan vända sig till externa investorer, då är produkten färdigutvecklad och bolaget har et större värde. Det innebär i sin tur att utspädningseffekten av ägandet i bolaget blir mindre. Bolagets ägare behöver inte ge bort lika stor del av sin verksamhet för att få in det kapital som behövs för att lyckas med den internationella expansionen.

Vilken bolagsform är bäst för ditt företag?

Previous article

Åtta av tio småföretagare tvingas ta privata lån

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.

More in Finansiering