aktuella bidrag till företagare

Dryga ut ditt företagslån – aktuella bidrag till företagare under 2020

Funderar du på att ta ett företagslån för att din verksamhet ska få en extra skjuts i utvecklingen? Då kan det vara bra att veta att du kan komplettera dina möjligheter till finansiering genom att söka olika typer av bidrag. Dels finns det stöd som du kan söka i uppstartsfasen av ditt företag, och dels finns det bidrag som syftar till att utveckla existerande verksamheter. Lite förenklat kan man dela in bidragen som finns att söka för dig som driver företag i tre olika kategorier. Det går att få in kapital till olika typer av produktutveckling eller investeringar som bidrar till tillväxt. Den sista kategorin beror på i vilken del av landet ditt företag befinner sig i då den består av olika typer av regionala finansieringsalternativ. Vi har gjort en djupdykning i ämnet och tar en titt på de bidrag som du kan söka som företagare under 2020.

Två personer som skakar hand

Bidrag för nystartade företag

För enkelhetens skull delar vi i den här artikeln upp bidragen i sådana som främst riktar sig till dig som är i uppstartsfasen och sådana som syftar till att utveckla fleråriga företag. Det kanske mest kända stödet för den som vill starta företag är Arbetsförmedlingens starta-eget-bidrag. Det vänder sig till dig som är arbetslös och vill starta ett företag. Bidraget heter egentligen ”stöd vid start av näringsverksamhet” och det motsvarar i regel arbetslöshetsersättningen eller uppgår till 223 kronor per dag för den som inte uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning. Summorna är således relativt modesta och de delas vanligen ut under sex månaders tid. Vinnova har för närvarande 25 olika stöd som kan sökas. Bland annat erbjuder man finansiell hjälp till nystartade mindre företag som vill satsa internationellt. Programmet består av flera steg och i det första steget kan småföretag söka 300 000 kronor. Det gäller dock att skynda sig med ansökan då den sista ansökningsdagen är den 24:e mars 2020.

Det finns även en rad bidrag som riktar sig till den som är aktiv inom sektorerna fiske- och lantbruk. Jordbruksverket ger stöd till den som är under 40 år och för första gången ger sig in i jordbrukssektorn. Stödet utgår under maximalt 5 år och ligger på ungefär 500 kronor per hektar, och den som söker kan få bidrag för upp till 90 hektar. Ansökningar sker under våren 2020 och stödet börjar sedan betalas ut i december i år. Om du starar ett företag och bor i glesbygd finns det flera regionala utvecklingsstöd som du kan ansöka om. Den här typen av bidrag brukar finnas listade på regionernas webbplatser.

En bok om företagande

Bidrag som kan sökas av etablerade företag

Till de organisationer som är intressanta för etablerade företagare hör Tillväxtverket och, tidigare nämnda, Vinnova. Båda två uppdaterar flitigt sina webbplatser med aktuella bidrag som kan sökas. Det statliga Tillväxtverket erbjuder ett regionalt bidrag till företag i valda delar av Norrbottens, Västernorrlands, Västerbottens Dalarnas och Jämtlands län. Den sista ansökningsdagen är den 31/12/2020 och bidraget kan sökas för tillväxtinriktade investeringar som och bidrar till en hållbar utveckling för det aktuella företaget. Upp till 35 % av en investering kan finansieras av stödet. Vinnova har just nu en satsning på företag som är innovativa inom vård och omsorg. Bidraget, som ligger på mellan 300 000 och 1 000 000 kronor, kallas för Medtech4Health.

En annan aktör som de företagare som söker finansieringsmöjligheter bör bekanta dig med är Energimyndigheten. För 2020 har man ett tjugotal bidrag som kan sökas. Precis som namnet på myndigheten klargör riktar man in sig på företag som är verksamma inom energisektorn. Utbudet av bidrag är stort och det är möjligt att söka kapital för forskning, utveckling och omvandling. En av de större satsningarna just nu är de 125 miljoner kronor som fördelas mellan stora företag som genomför energikartläggningar. Dessa syftar till att effektivisera användningen av energi. En annan aktör som delar ut investeringsstöd är Naturvårdsverket. Man riktar in sig på att hjälpa till att finansiera klimatsmarta lösningar. I dagsläget är det till exempel möjligt att söka bidrag för att installera laddningspunkter för elfordon som kan användas av företagets anställda. Almi är förmodligen en känd aktör för dig som redan sökt företagslån. Det kan dock vara bra att känna till att Almi även delar ut så kallade utvecklingsmedel, det vill säga offentliga bidrag till små och medelstora företag. På deras hemsida kan du söka efter verifieringsmedel som de går att ansöka om i just ditt län.

Ge företagande en ekonomisk skjuts med EU-bidrag

Den som söker finansieringsmöjligheter att komplettera företagslån med kan i vissa fall även se sig om efter möjligheter att få finansiellt stöd från den Europeiska Unionen. EU har en portal för upphandlingar och bidrag och via den sköts alla ansökningar. Pengar ges i första hand till ansökningsområden där du som driver företag kan lämna in projektförslag. Det finns möjligheter att få stöd om du arbetar med projekt som är en del i EU:s genomförande av politik eller program. Ett sådant program är Horisont 2020. Programmet stöder forskning och innovation och det har en budget på 80 miljarder Euro. Ett annat program som drivs i EU:s regi är Life-programmet. Life syftar till att öka miljömedvetenhet och pengar delas ut till företag verksamma inom miljöområdet. Ofta kan bidrag sökas via andra kanaler än direkt via EU. Ansökningar till Life-programmet sköts till exempel via Naturskyddsföreningens miljöfond. Mer information om Horisont 2020 finns att inhämta på Vinnovas hemsida.

Slutligen kan vi konstatera att precis som när du ska ta företagslån eller söker andra finansieringsmöjligheter så lönar det sig att göra ordentlig research om vilka typer av bidrag som kan vara aktuella för just ditt företag. Tack vare lättnavigerade portaler och webbsidor är det enkelt att hålla ordentlig uppsikt över de olika ansökningstider som gäller. Flera organisationer och myndigheter erbjuder även möjligheter att skriva upp sig för att motta ett mejl när nya bidrag ser dagens ljus.