Lån för olika Bolagsformer

Vilken företagsform passar dig bäst? Vi hjälper dig att välja rätt!

Enskild näringsverksamhet

Av de bolagsformer som förekommer i Sverige är enskild firma vanligast. Strax över 50 % av alla företag som registreras brukar vara enskilda firmor. Det här är en bolagsform som passar dig som är ensam om att starta ett eget företag och som inte vill investera för mycket kapital i verksamheten. I en enskild firma görs ingen skillnad på din ekonomi och företagets ekonomi. Du har ett personligt ansvar för alla fodringar på företaget. Så fungerar det inte i till exempel ett aktiebolag. Ditt eget personnummer fungerar också som företagets organisationsnummer och firman behöver inte ha någon styrelse. Det passar dig som till exempel är konsult eller entreprenör och som vill börja med att bedriva verksamhet i lite mindre skala. Om verksamheten sedan växer är det fullt möjligt (och mycket vanligt) att ombilda firman till ett aktiebolag eller kanske ett handelsbolag. Att vara enskild näringsidkare innebär lite mindre administration och byråkrati än om du istället väljer någon av de andra vanliga bolagsformerna. Det är till exempel enklare att deklarera och lättare att komma igång med verksamheten. En nackdel med enskilda firmor är att namnet bara är skyddat i det län där firman är registrerad. Har du otur registrerar någon annan samma namn som du själv har på ditt företag. Andra företagsformer kan också ha skattemässiga fördelar jämfört med enskilda firmor. En annan sak som många upplever som en nackdel med enskilda firmor är att det kan svårt att skilja på företagets ekonomi och ens egen ekonomi. Ska du starta ditt första företag är det i regel ändå en bra idé att välja enskild firma som bolagsform. Ägare av enskilda firmor kallas för egen företagare. Enligt företagsregistret finns det över en miljon enskilda firmor i Sverige. Det finns inget som hindrar dig från att ha flera enskilda firmor utan det är ganska vanligt att ha mer än en.

Aktiebolag

Olika bolagsformer och företagslån
Vilken företagsform man väljer spelar stor roll – beroende på ägandeantal, kapital, storlek

För att kunna skapa ett aktiebolag behöver du ha ett aktiekapital och även en styrelse. Du är också skyldig att kalla till bolagsstämma och det är överhuvudtaget lite mer arbete med med denna typ av företag. Aktiekapitalet behöver uppgå till minst 50 000 kronor, det är ett lägre belopp än vad som krävdes tidigare. Tröskeln för att bilda denna typ av företag har med andra ord sänkts. När ska man satsa på att bilda ett aktiebolag istället för att ha kvar sin enskilda firma? går det att ta ett företagslån nu? För många går det en gräns vid att anställa. På grund av att man är personligen ansvarig för företagets ekonomi som enskild näringsidkare kan det vara tryggare med en annan bolagsform när det kommer in anställda i bilden. Det är bland annat därför de flesta större bolag är aktiebolag. Detta är den näst vanligaste bolagsformen i Sverige idag. Aktiebolaget kan skapas av såväl en som flera personer. Bolaget är i sig självt en egen juridisk person och det innebär att du som ägare inte kan hållas ansvarig för bolagets skulder. Det är en stor trygghet jämfört med att ha en enskild firma där du kan gå i personlig konkurs om ditt företag får problem. Däremot kan de som köper aktier förlora insatt kapital. Aktieägarna har inflytande över företagets verksamhet via årsstämman. Som ägare ger du alltså upp en del kontroll över ditt företag jämfört med andra bolagsformer. Å andra sidan är det lättare att få in kapital och i regel även enklare att få in andra typer av finansiering. Om du har den här typen av företag är du skyldig att lämna in en årsredovisning till bolagsverket. Årsredovisningen blir en offentlig handling och det kräver betydligt mer arbete att sammanställa en årsredovisning än vad det gör att deklarera i en enskild firma. De flesta väljer att ta hjälp med den biten.

Handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening

Handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening är tre andra bolagsformer som du bör ha koll på. Ett handelsbolag har två eller flera delägare som kallas för bolagsmän. Dessa kan vara fysiska så väl som juridiska personer. Det är enklare och billigare att bedriva verksamhet under den här bolagsformen än att göra det genom ett aktiebolag. Ägarna är tillsammans ansvariga för handelsbolagets skulder och själva bolaget är alltså inte en egen juridisk person. En nackdel med den här företagsformen är att du inte kan lämna ett handelsbolag utan de andra delägarnas godkännande. Ett bolag av den här typen har också två eller flera bolagsmän och dessutom minst en kommanaditdelägare – alltså en person med begränsat ansvar. Kommanditbolag får ett eget organisationsnummer men det krävs inget startkapital. Det här är en bolagsform som är mycket lämplig när ni är två eller flera som startar ett företag men där alla inte är lika engagerade i verksamheten. Kommanditbolaget måste ha ordet kommanditbolag i sitt företagsnamn och namnet är bara skyddat i det län där företaget är registrerat. Ekonomiska föreningar är relativt vanliga. Kortfattat kan man säga att det handlar om en förening som har som syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen. Medlemmarna deltar i den verksamhet som föreningen bedriver, antingen som konsumenter eller producenter. Det här kan vara en lämplig företagsform när ni är många som tillsammans bildar ett företag men när startkapitalet är begränsat. Föreningen ska ha tre eller fler medlemmar och representeras av en styrelse som måste ha minst tre styrelseposter. Alla som uppfyller föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen. Som grundare har du alltså inte alls samma kontroll över en ekonomisk förening som du har över ett aktiebolag eller en enskild firma. Föreningens namn är skyddat i hela landet. Det är en stor fördel med den här bolagsformen.