Kwikspark – Ferratum business

Ett av de första (och sötrsta) bolagen inom företagslån är det som tidigare kallades för Kwikspark, nu heter bolaget Ferratum Business och är som namnet visar ett bolag inom ferratumkoncernen där bland annat Ferratum ingår, de är mest kändra för att låna ut pengar via så kallade smslån. De erbjuder numera även banklösningar för privatpersoner vilket ger tillgång till ett paneuropeiskt bankkonto.

Ferratum business & lån företag

Ferratum business erbjuder lån till företag, aktiebolag och bolag samt organisationer. Deras affärsidé är att erbjuda enkla lån som går snabbt att söka så att de slipper det krångel som storbanker innebär. Det är också så att de stora bankerna inte är särskillt intresserade av att låna ut mindre belopp (upp till 500 000 kronor) eftersom kostnanderna för bankerna att hantera ett lån på en halv miljon är lika stora som de för att hantera ett lån på t.ex. 2 miljoner kronor. De ser det helt enkelt som olönsamt att erbjuda lån på mindre belopp. Det är dessutom mycket, mycket svårare att få igenom ett lån för ett lite mindre bolag hos en vanlig bank.

Företagskredit för alla bolag

Ja, precis, Kwikspark erbjuder företagskredit för alla bolag, deras krav är att verksamheten skall ha varit aktiv i minst 2 år vid ansäkningsdatumet. Annars gör de normal kreditgranskning och sedan betalas lånet snabbt ut. Det är inte så svårt att förstå vad som gör företagslån så attraktivt, som entreprenör är det ofta mycket svårt att få ihop kapital till expansion elelr produktutveckling. När tjänsterna i en organisation skall utvecklas krävs en ganska stark kassa. Eftersom det är så dyrt att driva verksamheten samtidigt som man behöver lägga tid och resurser på att utveckla den. Det kommer inte alltid in kapital i samma takt som det förbrukas i ett sådant skede. Därför är ett lån elelr en kredit en smidig lösning. Allternativet kan vara att tvingas ta in externa investerare, nackdelen är att då kommer de med allra största sannolikhet att kräva en del av bolaget.

Finansiera produktutveckling

Produktuveckling via ett lån förföretagHur gör man då för att finansiera utvecklingen av nya produkter? Är det vettigt att ta ett företagslån för att komma vidare?

Låna pengar för att utveckla en produkt

Att utveckla nya produkter eller vidareutveckla redan befintliga produkter och enheter kan bli mycket kostsamt och även om bolaget har god ekonomi så kan man behöva finansiell hjälp för att komma vidare med utvecklingsarbetet. Det kan också vara såa tt tiden är en mycket viktig faktor, så genom att t.ex. låna 200 000 kronor kan man få hjälp att snabba upp hela processen. Olika produkter kräver örstås olika lösningar och kapitalbehovet kan variera. Men det viktiga är att noga utvärdera kaptialbehovet och titta på för och nackdelar. Ett allternativ kan ju t.ex. vara att låta någon gå in som aktiv investerare och ge bort delar av bolagets ägande till en extern part. Det är dock inte alltid man vill det, eller kan det av olika orsaker. Då kan ett företagslån vara en bra lösning som snabbt tillför väl behövligt kapital till verksamheten och den kan på detta sättet utvecklas och växa utana tt spä ut ägandet i bolaget.

Produktutvecklingen ökar värdet på bolaget

En annan intressant faktor är att produktutvecklingen i sig kan öka bolagets värde och då är det kanske inte så smart att plocka in en extern part. Ta som exempel ett bolag som har ett mycket stort kapitalbehov för att göra en internationell expansion men som också sitter på en mycket intressant produkt förutsatt att den utvecklas på ett visst sätt. Då kan man ta ett lån på t.ex. 500000 kronor, utveckla produkten och sedan vända sig till externa investorer, då är produkten färdigutvecklad och bolaget har et större värde. Det innebär i sin tur att utspädningseffekten av ägandet i bolaget blir mindre. Bolagets ägare behöver inte ge bort lika stor del av sin verksamhet för att få in det kapital som behövs för att lyckas med den internationella expansionen.

Att starta upp ett nytt företag

När du vill starta upp en ny verksamhet är det viktigt att ha alla delar på plats, finansiering, registreringar och liknande. Behöver du ta ett lån för att komma igång? och vad är det mer som behöves för att det skall gå smidigt och enkelt?
Att starta företag
Förutom att registrera bolaget hos bolagsverket så är det viktigt att du tar reda på vad som gäller utifrån ett skatteperspektiv, avgiftsperspektiv och liknande. Det är en hel del admin som skall funka och det kanske inte alltid känns optimalt att behöva lägga tid och resurser på annat än det som faktiskt betyder något.

Så, är det allt? Nej, du måste naturligtvis ha en affärsplan, vad skall ditt företag göra? Vad skall det tjäna pengar på, vilken är din marknad, hur ser demografin ut på dina kunder. Kommer du att jobba mot företag (B2B) elelr mot konsumetner (B2C) beroende på dina svar kommer du att ställas inför helt skilda utmaningar utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Affärsplanen är ett strategiskt dokument som talar om för dig (och dina medarbetare samt samarbetspartners) exakt vad du kommer att erbjuda för tjänster, på vilket sätt du makrnadsför dem samt vilken tid målgrupp är. En viktig del i affärsplanen är SWOT-analysen som beskriver risker och möjligheter med din affärsidé. Om du inte gör din läxa ordentligt vad det gäller de bitarna så kan det försvåra ditt framtida utvecklande av bolaget och dess produkter.

När i tiden bör jag starta företaget

Det kan du göra när som helst, men om du t.ex. har en produkt som är säsongsbetonad så bör du ligga ca 6 månader före din säsong så att du hinner planera och lägga upp adekvata marknadsstrategier. Det är på det sättet du har ett försprång framför dina konkurrenter och du skall ta varje chans till att avancera före dem. Du vill alltid ligga steget före konkurrenterna och du vill alltid vara den som leder utvecklingen inom ditt marknadssegment. Det är så du tar ledningen och blir störst på din marknad, om du har ett ordentligt försprång så har du också en reel möjlighet att verkligen lyckas!