Att tänka på när man startar eget företag

Starta eget företag

Funderar du på att starta företag? Att starta eget kan vara något som förändrar tillvaron i grunden och som gör så att du får en helt annan kontroll över ditt liv och dina inkomster än du har som anställd. Det är dessutom kreativt och utmanande och kan ge dig en chans att jobba med något som du verkligen brinner för och tycker är viktigt. Det är också bra för Sverige som nation att det finns drivna entreprenörer som vågar satsa på att utveckla en affärsidé. Det är en av anledningarna till att du kan få mycket stöd som nyföretagare. Om du drömmer om att bli ekonomiskt oberoende så är att starta företag ofta det bästa alternativet. Det finns nämligen ingen övre gräns för hur bra det kan gå om du har en stark affärsidé. Det är dock en hel del du måste tänka igenom noga om du funderar på att starta eget. Bara att välja en passande företagsform kräver en hel del eftertanke. De flesta väljer att börja med en enskild firma men om ni är flera som startar ett eget företag eller om du går in med mycket pengar redan från början kan andra alternativ vara aktuella. Att överhuvudtaget kunna starta ett företag handlar för många om att ha finansiering. Även om själva affärsidén kanske inte kostar så mycket att realisera så tar det tid att komma igång med en egen verksamhet. Tid man naturligtvis inte kan lägga på lönearbete. Att börja lite försiktigt är därför ett bra alternativ för många. Att driva eget måste inte bli en heltidssyssla redan på en gång utan det är bra om du inte är beroende av att företaget drar in pengar redan från början. I många fall tar det nämligen flera år innan ett företag blir lönsamt och tålamod är en viktig egenskap för alla som vill lyckas riktigt bra med att starta eget.

Skapa en affärsplan

affärsplan
Ett företag kräver genomgång och planering, affärsplan, budgetering och många andra parametrar.

För att kunna starta ett företag behöver du ha en affärsidé. Alltså en tydlig uppfattning om vad du ska göra för att tjäna pengar i ditt företag. När du har en affärsidé som du är nöjd med och är beredd att satsa på den är det dags att ta fram en affärsplan. Affärsplanen kan sägs vara en projektbeskrivning som handlar om hur du tänker dig att affärsidén ska realiseras. Planen bör bygga på en hel del research, till exempel kundanalys och en marknadsplan. Vilka motstånd har du, vilka är framgångsfaktorerna och vilka resurser behöver du för att nå dina mål? Det är frågor som en affärsplan helst ska besvara. En affärsplan blir inte bara ett slags recept som du själv kan följa i ditt företagande utan chansen är stor att andra kommer att vara intresserade av den. Om du söker extern finansiering till din verksamhet kan potentiella finansiärer vilja titta på affärsplanen för att bilda sig en uppfattning om dina framtidsutsikter. Affärsplanen ska därför ha en form och ett innehåll som är lätt att ta till sig samtidigt som den innehåller fakta om företagets förutsättningar och din personliga vision. Det är alltså inte en slags personlig mind-map vi talar om här utan de flesta affärsplaner brukar ha ett likartat upplägg och vara välstrukturerade och utförliga. Marknadsplanen är en mycket viktig del av affärsplanen. Den kan sägas vara en beskrivning av företagets kunder och olika strategier du tänker använda för att nå ut till dem. Marknadsplanen kommer att se helt olika ut beroende på vad du har för affärsidé. Många som har resurser till det tar hjälp av någon som sysslat med marknadsföring när de utvecklar marknadsplanen. Även om man har en bra affärsidé kan det vara svårt att pricka rätt i sin kommunikation med tilltänkta kunder om man är grön inom området.

Budgetering

Budgetering handlar om att förutse företagets ekonomiska resultat. Om du ska starta eget företag bör du ta fram dels en kortsiktig budget men också en budget som gäller företagets ekonomi på längre sikt. En realistisk budget är ett mycket viktigt hjälpmedel som minskar risken för att utgifterna blir så stora att det inte finns täckning för dem på företagets konto. En budget ger dig helt enkelt ekonomisk överblick. Erfarna företagare kan budgetera på ett sätt som väl speglar det kommande resultatet. Det handlar om att helt enkelt analysera tidigare intäkter och utgifter och väga in sådant som inkommande ordar och de löpande utgifter man vet att företaget kommer att ha. Risken för att man glömmer en utgift är inte lika stor när man varit med ett tag. Om du startar eget och gör din första budget är det naturligtvis svårare att träffa rätt. Såväl intäkter som utgifter kan hamna på andra nivåer än vad du trodde under budgetarbetet. Därför är det viktigt att du har tillräckligt stora ekonomiska marginaler så att företaget inte går under bara för att det verkliga resultatet blev ett annat än du trodde när du budgeterade. Man brukar talar om två olika typer av budgetar, likviditetsbudget och resultatbudget. En likviditetsbudget är en beräkning av hur mycket pengar som finns i kassan och som sedan justeras utifrån beräknade inbetalningar och utbetalningar. Resultatbudgeten tar inte hänsyn till kassan utan den består av beräknade intäkter och utgifter. Den visar företagets vinst under en viss tidsperiod. Ofta gör man en resultatbudget en gång om året. Oavsett om det gäller en resultatbudget eller marknadsbudget finns det olika mallar och exempel som du utgår från där du bara fyller i dina egna siffror. Precis som affärsplanen är budgeten ett dokument som du kan komma att behöva visa för finansiärer och samarbetspartners. Ofta är budgeten för kommande år en bra bilaga att ha till en affärsplan.