500 miljarder i lån till svenska företag som coronadrabbats

För att undvika att svenska företag slås ut i sviterna av coronaviruset har Riksbanken beslutat att låna ut 500 miljarder till de svenska bankerna. Pengarna ska sedan i sin tur lånas vidare till företag som är i behov av lån. För att erbjudandet ska vara attraktivt för alla parter motsvarar lånens rörliga ränta reporäntan, det vill säga 0 %. Det uttalade målet med åtgärden är att små- och medelstora företag i landet ska känna sig trygga att med att de kan få ett billigt lån vid behov. Vem som kommer ta del av lånen är för närvarande en öppen fråga. Det kommer vara upp till bankerna att bestämma vilka kriterier som måste uppfyllas av företagarna.

Riksbanken låter bankerna avgöra vilka företag som ska få låna

Riksbanken gick nyligen ut med information om sina villkor till de banker som vill delta i åtgärden. Den 18 mars är den sista dagen för de banker som vill vara med att anmäla sitt intresse. Riksbanken har ännu inte gjort något uttalande om hur många av landets långivare som visat intresse. De banker som deltar kommer att få betala reporänta på lånen. Bankernas kostnader för lånen är således i princip lika med noll i dagsläget. Vilken ränta som ska gälla för de företag som i sin tur vänder sig till långgivarna bestämmer bankerna själva. Om bankerna underlåter att låna ut pengarna till företag kommer de däremot att åläggas en straffavgift. Pengarna kan således inte användas till andra typer av verksamheter eller stanna kvar hos banken. Då den långivande banken står för riskerna tror bedömare att det är sannolikt att en vanlig kreditprövning kommer att gälla.

Miniräknare och mynt

Var kommer de 500 miljarderna ifrån?

Riksbanken trycker själva sedlar och de skapar även elektroniska pengar. Man kan ändå inte säga att pengarna skapas ur intet då Riksbankens skuld till landets medborgare ökar. För att balansräkningen ska ökas tilldelas Riksbanken obligationer som statspapper som säkerhet av de medverkande bankerna. Det är endast Riksbanken som kan skapa pengar på det här sättet. Här gäller en fin balansgång: Om Riksbanken trycker för mycket pengar leder det till inflation, men om centralbanken istället ger ut för lite pengar kan det i sin tur leda till en försämrad ekonomi på grund av fallande priser. När man läser om Riksbankens åtgärd är det lätt att få uppfattningen att bankerna inte har pengar att låna ut.

Bankerna understryker att så är inte fallet i dagsläget! Riksbanken skriver att de 500 miljarder kronorna ska ses som en slags försäkring mot eventuella brister på pengar. Man vill förebygga att bankernas kreditförsörjning ska kunna bli ett hinder för att företagen ska få lån. På Riksbankens hemsida kan man läsa att åtgärden har tagits fram för att tillfälligt överbrygga finansiella problem hos företag som är livskraftiga, men som drabbats av en tillfällig nedgång till följd av coronaviruset.

Vilka företag kommer att få ta del av subventionerade lån?

Riksbanken ställer inte några krav på hur företagen måste använda pengarna, men man betonar att det är upp till bankerna att bestämma vilka företag som ska få ta del av lånen. Det är banken som står för säkerheten om kapital inte kan betalas tillbaka på grund av att det bolag som tagit lånet går i konkurs. Bedömare menar därför att det kan bli svårt för små företag och start-ups att få ta del av de subventionerade lånen. Både Handelsbanken och Nordea har kommenterat i relativt svepande ordalag. De menar att de måste säkerställa att bolagen, precis som Riksbanken rekommenderar, är livskraftiga. Därför är det troligt att en vanlig kreditprövning kommer ligga till grund för varje enskild ansökan.

Småföretagarnas Riksförbund har citerats i flera medier, och deras talesperson tror inte att de 500 miljarder kronorna kommer att gynna förbundets medlemmar i någon högre utsträckning. Småföretagarnas Riksförbund ser istället att Riksbankens utspel är ett medel för att försöka lugna stora företag och en åtgärd för att minska fallet på börsen. För att en småföretagare ska få lån krävs någon form av säkerhet, kommenterar talespersonen.

Butiksfönster med en skylt

Företag i en mängd olika sektorer kan behöva ta lån

I början av mars presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av en enkät som man genomfört bland 850 medlemsföretag. I enkäten svarade 19 %, dvs. strax under vart femte deltagande företag, att det påverkats på ett negativt sätt av coronavirusets framfart. Cirka 18 % hävdade att de skulle bli tvungna att dra ner på personalstyrkan om läget inte förbättras under de kommande månaderna. En bransch som drabbats hårt är den som de svenska modeföretagen verkar inom.

En annan bransch som kommit att stå stilla till följd av viruset är resebranschen och turistnäringen. Även kultur- och sportsektorn har flaggat för att läget är oroande och besvärligt. Under de senaste dagarna har det rapporterats om att fordonstillverkningen och även byggsektorn visa oroväckande siffror. Hoppet tändes för många när läget i Kina började se bättre ut, men släcktes snabbt av rapporter om coronavirusets spridning i andra delar av världen.

Även staten kan komma att gå in med en garanti

I stora länder som Frankrike och Tyskland har man valt en strategi där företag ska få lån med en statsgaranti. Experter tror att det är möjligt att även Sverige får en sådan modell där staten står för risken. När staten går in undviker man att bankerna ensamma får ta stora risker som hela näringslivet i Sverige sedan ska luta sig mot.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den åtgärd som Riksbanken presenterat ses som förtroendeingivande. Om du driver ett mindre företag eller en start-up är det dock långt ifrån säker att du kommer att kunna ta del av de subventionerade lånen. Det är dock troligt att andra typer av politiska åtgärder kommer att följa under den närmaste tiden.